inohilog

/var/log/inohiro

2017-11-07から1日間の記事一覧

9. Palindrome Number

https://github.com/inohiro/LeetCode/tree/master/9_palindrome_number https://leetcode.com/problems/palindrome-number 与えられた数値が回文数(Wikipedia)かどうかを判定する関数を書く。こういう数学の問題を文字の配列にして解くのをやめたい... 奇…